Novela zákona o EET a související změny u DPH

Kalendář termínů:Novela zákona o EET a související změny u DPH

Seminář odpoví nejen na tyto otázky:
Kdy lze očekávat zahájení EET u subjektů zahrnutých původně do tzv. 3. a 4. fáze?
Kdo nebude muset evidovat tržby elektronicky?
Na koho se budou vztahovat výjimky z EET?
Jaký bude mít dopad na evidenci tržeb novela zákona o dani z přidané hodnoty?
Jaké se připravují změny v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží v souvislosti s novelou zákona o EET?

Seminář je vhodný pro: pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům, kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí se připravit na EET.
Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET, program proto není primárně určen IT pracovníkům se specializací na pokladní systémy.

Cíl semináře:
Na semináři se seznámíte zejména s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, změnami v důsledku Nálezu Ústavního soudu a novelou zákona o evidenci tržeb.

Program semináře:
- vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET,
- tržby vyloučené z evidence ? změny upravené novelou zákona,
- tržby vyloučené z evidence tržeb v návrhu zákona ? u těžce zrakově postižených osob, telekomunikační služby, obchodní letecká doprava a hazardní hry
- změny v EET v souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty
- změny v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží,
- povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb
- kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence,
- evidenční a informační povinnosti ? způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod.,
- způsob fungování EET ? běžný, zjednodušený a zvláštní režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě,
- zvláštní režim EET (tzv. papírová EET) ? podmínky pro evidence tržeb pro fyzické osoby a právnické osoby, které poskytují zdravotní služby, způsob evidence a související povinnosti,
- problémy při praktickém zavádění EET ? aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET,
- náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další),
- pravidla pro storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET,
- tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH,
- EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu,
- vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci,
- sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení.

Dotazy a diskuze.

Lektor: Tomáš Líbal

Každý účastník obdrží pomůcku k semináři zpracovanou lektorem semináře.