Důsledky změn v DPH v roce 2019 a novela 2020

Kalendář termínů:Důsledky změn v DPH v roce 2019 a novela 2020

Obsah semináře:
Změny sazeb DPH
Služby spojené s nájmem
Poukazy
Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky
Významné opravy
Nárok na odpočet při registraci k DPH
Zrušení registrace - vypořádání uplatněného odpočtu
Poměrný nárok odpočet
Osvobození u vývozu zboží
Elektronicky poskytované služby
Call-off stock ? dodání a pořízení s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území EU
Prokazování přepravy a řetězové obchody

Diskuze
Lektorka: Ing. Jitka Fajmonová

Každý účastník obdrží pomůcku k semináři zpracovanou lektorkou semináře.