Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob

Kalendář termínů:Aktuální otázky zdaňování příjmů, zejména právnických osob


I. Přehledně z posledních novel ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k:

A) daňovým balíčkům :
- odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatele hmotného
majetku/rozšíření zejména na podnájemce/

- narovnání podmínek nákladů na dopravu
- vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby ? odklon od vazby na účetnictví
- daňové odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku
- nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální
- daň z nabytí nemovitých věcí v základu daně z příjmů

B) implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
- pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
- zdanění při odchodu-přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
- obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
- pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
C) úpravám pravidel pro uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj


II. Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob, některé zastávky jsou na znamení, určitě zastavíme:
- úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
- náklady uznatelné až při zaplacení
- tvorba zákonných opravných položek a odpis pohledávek, dodanění zaniklých
a neuhrazených závazků
- bezúplatné příjmy/dary s akcentem na bezúročné zápůjčky
- kursové rozdíly, veřejnoprávní pojištění a DPH v základu daně z příjmů
- manka a škody, likvidace nepotřebných zásob
- správné posouzení mzdového plnění a plnění vedle mzdy
- exkurs do benefitů, zejména závodní stravování, očkování zaměstnanců, různé
formy pojištění, vč. pojištění členů statutárních orgánů
- distribuce vybraných složek vlastního kapitálu
- aktuálně k majetku


III. Diskuse

Účastníci semináře obdrží pracovní pomůcku k dané problematice zpracovanou lektorem semináře.
Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn a k datu konání semináře.


:lektor: Ing. Vlastimil Bachor