Daňový a pojistný režim zaměstnaneckých benefitů

Kalendář termínů:

Víte, jak ušetřit a nikoli málo? Čeho se vyvarovat a nemít problémy? To vše vám poskytne tento seminář, ale hezky po pořádku:

Aktuální legislativa ke zdaňování příjmů
Nejdůležitější změny ve zdaňování mezd v roce 2019
Legislativní a věcná východiska pro řešení daňových dopadů zaměstnaneckých benefitů
Naturální mzda versus benefity
Účel, definice, členění, oceňování a daňový režim benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
Benefity u zaměstnavatele z hlediska dopadu na cash flow - od nevýhodnějších až po ty nejméně výhodné z hlediska celkového daňového zatížení včetně pojistného
Benefity od ?A? až do ?Z? , aneb abeceda zaměstnaneckých benefitů

V tom mimo jiné: aktuálně z vybraných dotazů,
- vzdělávání zaměstnanců vč. zvyšování kvalifikace,
- slabikář pro daňové úlevy na děti předškolního věku,
- rekreace, masáže, rehabilitace, očkování, lékařská péče, volnočasové
aktivity,
- dary k životním a jiným výročím, sociální výpomoci,
- služební auta i pro soukromé účely,
- bezplatné poskytnutí přechodného ubytování,
- doprava do zaměstnání,
- opční a akciové programy, práce z domova, delší dovolená,
- problematika zápůjček (půjček) u FO a PO,
- příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění, na pojištění pro případ škody nebo na komerční úrazové pojištění či pojištění pro případ nemoci,
- mezinárodní pronájem pracovní síly a benefity,
- stravování zaměstnanců, zejména stravenky vč. elektronických karet,
- nealko-nápoje na pracovišti,
- příspěvek na úpravu zevnějšku a jednotné pracovní oblečení,
- podíly na zisku jako benefit pro zaměstnance
Diskuse, dotazy, pracovní pomůcka/b>