Roční zúčtování záloh za rok 2018 (Katarína Dobešová)

Kalendář termínů:Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (RZZ) za rok 2018:
- legislativní rámec, lhůty, termíny a povinnosti plátce daně a poplatníka při RZZ,
- přehled změn ve zdaňování mezd v roce 2018,
- okruh zaměstnanců, kterým lze RZZ provést a kteří musí podat daňové přiznání,
- rekapitulace podmínek pro uplatnění školkovného, slevy na druhého z manželů a ostatních slev na dani (invalidita, průkaz ZTP/P a na studenta),
- roční zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti a problematika soustavné přípravy na budoucí povolání,
- vypořádání daně u zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty, dále u zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní nebo s příjmy zúčtovanými a neobdrženými,
- opravy chyb vzniklých při zdaňování mezd a dlužných částek vzniklých zaviněním poplatníka, atd.

Aktuální změny v daňových tiskopisech a zpracování povinných Vyúčtování

Diskuze a zodpovězení dotazů

ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ PRACOVNÍ POMŮCKU ZPRACOVANOU LEKTORKOU SEMINÁŘE


Program bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře
Lektorka: Katarína Dobešová
odbor daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.