ZRUŠENO Změny DPH v roce 2018 a novela 2019

Kalendář termínů:Změny DPH v roce 2018
- Dodání vybrané nemovité věci - počátek běhu lhůty
- Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení, pokyn k vyplňování kontrolního hlášení
- Změna u přepravy zboží a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

Návrh novely DPH 2019
- úprava definice ekonomické činnosti
- uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace
- úprava při podání dodatečného daňového přiznání
- povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu
- rozšíření oprav u nedobytných pohledávek
- základ daně u výměnného obchodu a u plnění hrazeného virtuální měnou
- změny výpočtu daně
- dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu - jednoúčelové, víceúčelové
- místo plnění u služeb u přeshraničních digitálních služeb
- nájem nemovité věci pro plátce
- další změny pro rok 2019

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.
KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ PRAKTICKOU POMŮCKU


Lektorka: Ing. Jitka Fajmonová
Ve finanční správě pracuje 19 let, z toho 7 let na kontrole DPH a poté jako metodik DPH na Finančním úřadě pro Středočeský kraj (dříve Finanční ředitelství v Praze).
Dosud přednášela především pro pracovníky finanční správy se zaměřením na změny v DPH v souvislosti s novelami zákona o DPH a intrakomunitární obchod v rámci EU. Z veřejnosti školí účetní z obecních a městských úřadů v souvislosti s ekonomickou činnosti a plátcovstvím DPH.
Je již pravidelnou lektorkou naší společnosti