Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018 a změny ve zdaňování mezd od roku 2019

Kalendář termínů:Změny ve zdaňování mezd v daňovém balíčku pro rok 2018 a 2019:


Roční zúčtování záloh (RZZ) za rok 2018:
- rekapitulace změn ve zdaňování mezd v roce 2018,
- legislativní rámec RZZ, lhůty a termíny,
- okruh zaměstnanců, kterým lze provést RZZ a kteří mají povinnost podat daňové přiznání,
- odečet nezdanitelných částí základu daně, roční slevy na manželku a školkovného,
- dorovnání daňového zvýhodnění při RZZ,
- RZZ u zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty,
- vypořádaní daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy ze závislé činnosti zdaněnými srážkovou dani, atd.

Změny v daňových tiskopisech určených pro mzdové účtárny

Diskuze a zodpovězení dotazů

Účastníci semináře obdrží pracovní pomůcku k dané problematice zpracovanou lektorkou semináře.
Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn a k datu konání semináře.

lektorka: Katarína Dobešová
odbor daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.