Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019 a novinky pro rok 2020

Kalendář termínů:Cíl semináře
Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnost v roce 2019 a připravovaných novinkých ve zdaňování mezd pro rok 2020


Obsah semináře:
- Aktuální legislativa a očekávané změny ve zdaňování mezd v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen "zákon").
- Rekapitulace změn přijatých v roce 2019:
a) stanovení základu daně u zaměstnanců je-li prokázáno (i zpětně), že spadají do zahraničního pojistného systému v EU/EHP nebo ve Švýcarsku a jak opravit případné nesprávnosti,
b) změna limitu u zaměstnanců bez prohlášení k dani pro srážku daně zvláštní sazbou podle § 6 odst. 4 zákona,
c) nová oznamovací povinnost plátce daně podle § 38da zákona o příjmech daňových nerezidentů zdaněných srážkovou daní a příjmů osvobozených z pohledu závislé činnosti a promítnutí těchto příjmů do Přílohy č. 2 Vyúčtování,
d) snížení tzv. superhrubé mzdy od července 2019.
- Další aktuality:mzdový list a příjmy od daně osvobozené, elektronické průkazy ve mzdové účtárně a způsob archivace, průkazy předkládané pro daňové účely a GDPR, atd.
- Co nového u daňového zvýhodnění na vyživované děti.
- Soustavná příprava na budoucí povolání (aktuality).
- Stručně k problematice vybírání záloh z příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů v ČR a za práci v zahraničí.
- Aktuality k problematice úroků z úvěrů na financování bytových potřeb.
- Opravy nesprávností v souvislosti se zpětným přiznáním ID 3.stupně u zletilého dítěte, na něž poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění.
- Zaměstnanecké benefity (rekreace, masáže a další volnočasové aktivity, dary, stravování, práce z domova, mobily, příspěvek zaměstnavatele na penzijní a soukromé životní pojištění, na pojištění odpovědnosti pro případ škody a jiná riziková pojištění, doprava do zaměstnání atd.).
- Informace k daňovým tiskopisům (nový tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční podle § 38da zákona a další úpravy v tiskopisech).

Dotazy posluchačů a diskuse

ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ PRACOVNÍ POMŮCKU K DANÉ PROBLEMATICE ZPRACOVANOU LEKTORKOU SEMINÁŘE
Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře

Lektorka:
Katarína DOBEŠOVÁ, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.