Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019 a novinky pro rok 2020

        Objednávka semináře


Přihláška na seminář VS
291119
Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019 a novinky pro rok 2020
který se koná 29.11.2019 , 9:00-13:00 hodin
Místo konání: Benešov, Tyršova 163 - Městské divadlo Na Poště


Pragoreal školení  Na který se přihlašuje:

Firma / fyz. osoba: (obch. jméno dle Obchodního rejstříku / živnostenského listu)

Pragoreal školení  Daňová adresa a kontakt:

Ulice, číslo:
PSČ, město:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
 
Přihlašujeme účastníků


NOVĚ preferujeme platby bankovním převodem – více info viz přihláška

Pragoreal školení  Souhlasíme s níže uvedenými AKTUALIZOVANÝMI podmínkami* naší účasti na přednášce a semináři. Účastnický poplatek
uhradíme v hotovosti na místě (a dostavíme se na seminář s 30min předstihem)
jsme již uhradili bankovním převodem (a níže uvádíme číslo účtu)
uhradíme bankovním převodem nejpozději 10 dní před konáním semináře (a níže uvádíme číslo účtu). Lze se domluvit i na pozdějším termínu úhrady, jen neručíme za včasné vystavení/doručení faktury.

Č. účtu z něhož poplatek uhradíme + kdy poplatek uhradíme (pokud neuvedete, průběžně Vám budeme platbu připomínat):

Pragoreal školeníÚčastnický poplatek ve výši 1600,- Kč uhraďte na číslo účtu 245 118 090/0300, variabilní symbol 291119

žádáme daňový doklad
nežádáme daňový doklad

Poznámka

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát dva?


* AKTUALIZOVANÉ Smluvní podmínky a organizační informace:

1. Přihlášky k účasti na semináři:
Vyplněné přihlášky zašlete přímo z této webové stránky www.pragoreal.cz, a to i v případě platby v hotovosti na místě. Ale lze zaslat i poštou či e-mailem.
Smluvní vztah vzniká odesláním vyplněné přihlášky a uhrazením účastnického poplatku. Závazná přihláška bude považována za souhlas s podmínkami a organizací semináře a cenou účastnického poplatku za seminář. Proto je důležité vždy zaslat řádně vyplněnou přihlášku.
Došlé přihlášky osobně nepotvrzujeme - přijde Vám automaticky vygenerovaný e-mail. Pokud nepřijde, chybně jste vyplnili svou e-mailovou adresu – Vaše přihláška se nám sice zobrazí, ale Vám potvrzení nebude automaticky odesláno. Pouze pokud si špatné e-mailové adresy všimneme, potvrdíme osobně.

2. Úhrada semináře a potvrzení o úhradě
Společnost PRAGOREAL vzdělávání, s.r.o., je plátcem DPH. Daňový doklad vyhotovíme na základě řádně vyplněné závazné přihlášky.
a) Úhrada bankovním převodem - PREFERUJEME:
Průběžně Vám budeme zasílat připomínku platby
, pokud sami neoznámíte, kdy platbu zašlete.
Úhradu proveďte ideálně nejpozději 10 dnů před termínem konání semináře. A to převodním příkazem na číslo účtu 245 118 090/0300 (ČSOB a.s. – Poštovní spořitelna) pod variabilním symbolem odpovídajícím datu konání semináře ve formátu DDMMYY. Do přihlášky uveďte číslo účtu, z kterého nám platbu zašlete. Po přijetí platby Vám bude vystavena faktura a bez prodlení zaslána (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, originál naskenovaný do pdf).
b) Úhrada v hotovosti na místě při registraci účastníků - bude vystaven paragon, proto Vás prosíme přijít alespoň 30 min před začátkem konání semináře.

3. Stornovací podmínky:
Zrušením své účasti těsně před konáním semináře nebo dokonce nedostavením se bez omluvy nám vznikají zbytečné náklady v podobě tisku materiálů, zajištění občerstvení, … A u menších seminářů může dojít i k nesplnění limitu minimálního počtu účastníků. Uvítáme, pokud tyto skutečnosti budete respektovat a svou neúčast (i jen snížení počtu účastníků) nám včas oznámíte.
Účast je možno zrušit písemně/telefonicky nebo je možno vyslat náhradníka. Pokud již máte seminář hrazený bankovním převodem, ale svou neúčast nám oznámíte později než 5 dnů před zahájením semináře, účastnický poplatek nevracíme.

4. Zahájení semináře – doba registrace:
Prezentace účastníků probíhá 30 minut před oficiálním zahájením semináře, prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu.

5. Zrušení semináře a ukončení příjmu přihlášek
Pokud dojde ke zrušení semináře, účastníci budou neprodleně informováni na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce s žádostí o potvrzení přijetí této zprávy z jejich strany (pokud k tomuto nedojde, pracovníci PragoREALu se jej pokusí kontaktovat i telefonicky).
Důvodem zrušení semináře může být nečekané zrušení spolupráce ze strany lektora a nenalezení jeho adekvátní náhrady, dále nenaplnění limitního počtu účastníků (min. 20 osob).

Pokud již nebude možno se na seminář přihlásit (označíme textem OBSAZENO), znamená to, že došlo k překročení maximálního možného počtu účastníků, který je dán kapacitou rezervovaného sálu (a ani se nepodařilo zajistit větší prostory).“